คุณสมบัติของพนักงานขาย

พนักงานขายที่มีความสามารถในการนำเสนอสินค้า  ย่อมมีความแตกต่างจากการขายทั่วไป  คือสามารถนำเสนอคุณภาพของสินค้าให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี  พูดง่ายๆก็คือสามารถขายคุณภาพของสินค้ามิใช่แค่ขายตัวผลิตภัณฑ์ของสินค้า

คนทุกคนสามารถขายสินค้าทุกชนิดได้  แต่จะมีสักกี่คนที่ขายคุณภาพสินค้าพร้อมทั้งการให้บริการหลังการขายเป็นหลัก  สิ่งสำคัญจะต้องสร้างทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า  เช่น  การโทรศัพท์สอบถามถึงสินค้าที่ซื้อไปใช้  การให้คำแนะนำวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความมั่นใจด้านการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า  เป็นต้น

คุณสมบัตินักขาย

วิธีปฏิบัติงานของพนักงาน

      ต้องมีความพร้อมก่อนลงมือปฏิบัติงาน  มีการวางแผนงาน  วางยุทธศาสตร์การขายเป็นอย่างดี  มีความละเอียดสุขุมคัมภีรภาพในการไตร่ตรอง ที่สำคัญพนักงานขายต้องมีความกระตือรือร้น ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด รู้จักแสวงหาลูกค้า เพื่อเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ โดยพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ดีขึ้น ตามลำดับขั้น การสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ เมื่อลูกค้าเกิดความมั่นใจในตัวสินค้าก็จะทำให้ได้จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

  • ด้านลูกค้า
    การสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในด้านของตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในความน่าเชื่อถือให้กับตัวสินค้า ด้านความปลอดภัย และเป็นการสร้างความไว้วางใจ ทำให้ลูกค้ายอมเสียเงินเพื่อซื้อสินค้าไปใช้ อีกอย่างวิธีนี้ยังเป็นการโฆษณาสินค้าแบบปากต่อปาก ไปยังผู้บริโภคคนอื่นๆด้วย อย่างเครื่องทาบบัตร อาหารเสริมเพิ่มความสูง รถบรรทุก  ซึ่งเป็นวิธีที่มีความรวดเร็ว ลูกค้าแต่ละรายมักจะมีอุปนิสัยที่ไม่เหมือนกัน บางรายก็เอาแต่ใจตัวเอง จู้จี้ เรื่องมาก และเรียบง่าย เป็นต้น แต่ปัญหาทุกอย่างย่อมมีแนวทางแก้ไขปัญหาเสมอ คือ กรณีลูกค้าที่มีนิสัย จู้จี้ คุณพิมพ์ชนกกล่าวว่า จะต้องพูดจาสุภาพ มีรีบร้อน ทำให้ลูกค้าประเภทนี้ใจเย็นลงได้
  •  ด้านการทำยอดขาย
    การทำให้ยอดการขายบรรลุเป้าหมายได้นั้น เป็นสิ่งที่ยากมาก แต่เมื่อมีการตั้งเป้าหมายไว้แล้ว ย่อมง่ายต่อการจัดการหรือการปฏิบัติงาน การขายส่วนใหญ่ต้องการสร้างเครือข่าย เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จัก เช่น การขายผลิตภัณฑ์ Amway สมัครเป็นสมาชิก 900 บาทสามารถสร้างเครือข่ายได้เอง โดยสรรหาทีมงานขายของตนเป็นหลัก เมื่อทำยอดขายจะมีได้คะแนนสะสมตามชนิดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความยุติธรรมมาก

วิธีการแก้ไขปัญหา

Young attractive business people - businessteam

เมื่อพนักงานขายหมดกำลังใจ มนุษย์ทุกคนย่อมมีทั้งความสุขและความทุกข์ แม้แต่การทำงาน โดยเฉพาะพนักงานขาย เมื่อถูกปฏิเสธจากการทำสัญญาซื้อขายกับลูกค้า พนักงานขายมักจะหมดกำลังใจ ไม่ต้องการออกไปขายของข้างนอก  ฉะนั้นแล้วถ้ามีความเข้าใจว่าอาชีพขายสินค้า จะควบคู่ไปกับคำว่าปฏิเสธจากลูกค้า จึงสมควรอย่างยิ่งที่พนักงานขายต้องรู้จักใช้ปฏิภาณไหวพริบของตัวเองเป็นหลัก สามารถนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ พยายามโน้มน้าวจิตใจให้ลูกค้าเกิดความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ให้ได้

สาระสำคัญของแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

จากเรื่อง วิธีทำให้พนักงานขายประสบความสำเร็จ คนเราทุกคนย่อมมีความฝันหรือเป้าหมาย อยากได้อยากมีสิ่งที่ต้องการ และสิ่งที่คาดหวังจากคนอื่น หรือตัวเองมีความคาดหวัง ก็มีตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ โดยคาดหวังว่าจะได้ลูกสาว/ชาย เมื่อมีอาชีพการงาน ก็คาดหวังว่าจะได้เงินเดือนที่สูงๆ ประสบความสำเร็จในชีวิตด้านการทำงาน การมีผลงานดีเด่น ได้รับคำชมเชย เป็นการสร้างกำลังใจให้ทำงานในบริษัทอย่างมีความสุข ตอบสนองต่อความต้องการในเรื่องส่วนตัวของตัวเอง การนำไปสู่ความสำเร็จมีหลายทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง