เพิ่มยอดขายด้วยโซเชียลมีเดีย

ปัจจุบันโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้ามากขึ้น ดังนั้น 5 ขั้นตอนนี้ จะเป็นวิธีช่วยทำให้ยอดขายพุ่งด้วยโซเชียลมีเดีย

1. สร้างเว็บไซต์แสดงตัวตน อันดับแรกในการเพิ่มยอดขายด้วยโซเชียล คือการสร้างเว็บไซต์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการยืนยันตัวตนและสร้างความน่าเชื่อถือให้ตนเอง
2. ใช้ Social Media เข้ามาเสริม โซเชียลมีเดียเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง อาทิ Facebook,Twitter,Instagram และ Blogger มีอิทธิพลมากบนโซเชียลมีเดีย ดังนั้นการใช้โซเชียลมีเดียมาเสริมจะช่วยเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น
3. เรียนรู้คนบนโลกออนไลน์ เช่น การทำ Facebook ต้องรู้ว่า Fanpage เป็นใคร มี Background และ ไลฟ์สไตล์เป็นอย่างไร เพื่อจะได้สร้างบุคลิกและภาษาของ Admin page ให้สื่อสารได้ตรงกลุ่มลูกค้าของตัวเอง
4. สร้าง Content Marketing ผ่านโซเซียล ลูกค้าในปัจจุบันชอบหาข้อมูลด้วยตัวเองมากกว่ารอข้อมูลเหมือนก่อน ดังนั้น นักการตลาดยุคใหม่จะต้องเรียนรู้ว่าเนื้อหาแบบไหนที่ลูกค้าสนใจ จะได้ทำเนื้อหาดังกล่าวรองรับไว้
5. CRM นั้นสำคัญ การทำตลาดไม่เพียงแต่มองหาลูกค้าใหม่ แต่การรักษาฐานลูกค้าเก่านั้นมีความสำคัญ เพราะลูกค้าต้องการเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ และต้องการสื่อความต้องการตัวเองกับแบรนด์ ดังนั้นถ้าคุณพูดคุยกับลูกค้าให้เข้าใจถึงที่มาที่ไปของแบรนด์ ลูกค้าจะอยู่กับคุณตลอดไป