Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ป้ายกำกับ: สำเร็จในการขาย

ฝึกฝนการคิดอย่างสร้างสรรค์

  ใช้ความคิดตลอดเวลา โดยตั้งคำถามและหาเหตุผลในคำตอบ ฝึกการคิดอย่างรอบด้าน ไม่ยึดติดแนวคิดใดแนวค

อ่านต่อ

เคล็ดลับการขายเชิงกลยุทธ์ 4 ประการ

  Productก็คือสินค้าหรือบริการที่เราจะเสนอให้กับลูกค้า แนวทางการกำหนดตัว product ให้เหมาะสมก็ต้

อ่านต่อ

วิเคราะห์ตลาดอย่างเข้มข้น

หลักการวิเคราะห์การตลาดมีวิธีการมากมายๆ ไม่สามารถบอกได้ว่ามีกี่อย่าง แต่ผมจะขอแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นห

อ่านต่อ

ลูกค้าของคุณซื้อตอนไหน

  เวลาไหนเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะขายให้กับลูกค้าของคุณ เวลานั้นจะเป็นบางจังหวะเวลาในวงจรธุรกิจ

อ่านต่อ

การเสาะหาลูกค้ามุ่งหวัง

สิ่งที่นักการตลาดต้องท่องจำให้ขึ้นใจคือ จงติดตามระดับความพอใจของลูกค้าปัจจุบันที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบร

อ่านต่อ

เทคนิคการครองใจลูกค้า

ทั้งนี้ การจะพัฒนาลูกค้าใหม่ ให้กลายเป็นลูกค้าที่เหนียวแน่น และมีความภักดีต่อบริษัทได้นั้น บริษัทต้อ

อ่านต่อ

พลังแห่งการจูงใจ

มนุษย์เราได้รับอิทธิพลมาจากองค์ประกอบโน้มน้าวจิตใจในสภาพแวดล้อมของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยภายในตัว

อ่านต่อ

การนำเสนอสินค้า

  การนำเสนอเป็นหนึ่งในทักษะที่ทุกคนจะต้องฝึกฝนให้เกิดขึ้นแก่ตน เพราะเป็นทางนำมาซึ่งความสำเร็จใน

อ่านต่อ

10 บุคลิกที่สำเร็จเพื่อการขายที่ดี

คุณสมบัติของผู้นำเสนอ ในการนำเสนอด้วยวาจา  คุณสมบัติอันเป็นลักษณะประจำตัวของผู้นำเสนอ  ถือได้ว่าเป็น

อ่านต่อ

งานนำเสนอที่ดีต้องมีแบบแผน

การสร้างงานนำเสนอที่ดีต้องมีแบบแผน ต้องเตรียมการ ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เริ่มต้นจากจุดประสงค์ในการนำเ

อ่านต่อ
error: Content is protected !!